תרגול יוגה נשית לטיפולי פוריות

עבודה במסגרת קורס מורות יוגה נשית 
 
מיוגה כפר סבא - 2014-2015
 
תרגול מתאים לנשים בטיפולי פוריות 
 
לתרגול לחצי כאן 
 

מגישות: נועה רגב, דנה קולקר, איילת גל