תרגול לימים שלפני הווסת

 

עבודה מתוך קורס מורות יוגה נשית
 
2014-2015, מיוגה כפר סבא
 
תרגול לימים שלקראת הווסת-
לקריאת העבודה 
 
אליה קאהן, עדי לירן, מיכל שרף