בקיבוץ רמת הכובש!! חוג יוגה נשית חדש עם ענבל לוי עזרא