מרחב נשימה ותרגול יוגה נשית עם דבורה כץ במבוא חורון